Elektriksel Teknik Ölcümler

PARATONER KONTROLÜ

Parlayıcı ve patlayıcı özellikleri olan tehlikeli maddelerin üretildiği, bulundurulduğu veya depolandığı bina ve yapıların, yürürlükteki yasal mevzuatlar kapsamında, yıldırıma karşı donatılması gerekmektedir. Yıldırıma karşı korunma ise paratonerler ve alınacak diğer koruyucu önlemlerle sağlanabilmektedir. Paratonerlerden beklenen yararı elde edebilmek için de yılda en az 1 kere yetkili kişiler tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu zorunluluk Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çıkardığı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde ifade edilmektedir.

Artıbel, bu kontrollerin arkasından bir rapor düzenlemektedir ve düzenlenen bu rapor, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ve Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İş yerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük hükümleri gereğince, piyasa denetimleri vb. gibi durumlarda ilgililerin her talebinde gösterilmek üzere iş yerinde saklanmak zorundadır.

Yıldırımdan korunmak amacı ile kurulan çeşitli paratoner sistemleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları radyoaktif paratonerler, aktif paratonerler ve faraday kafesidir. Genellikle yıldırımdan korunma tesisatı ile topraklama tesisatı beraber kontrol edilmektedir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’nde bulunan hükümler saklı kalmak koşuluyla kontroller sırasında 62305 standartı esas alınmaktadır. Paratoner kontrollerinde;

  • Paratoner tesisat proje kontrolü,
  • Paratoner iniş iletkenlerinin kontrolü,
  • Paratoner muayene(test) klemensinin kontrolü,
  • Paratoner koruma borusu kontrolü,
  • Paratoner çatı bağlantısı kontrolü,
  • Paratoner topraklama ölçümü

kontrolleri yapılmaktadır.

Artibel'in yeterli teknik teçhizat ve bilgi birikimine sahip mühendis kadrosu tarafından yapılan paratoner kontrol ve ölçümleri, paratonerin neden olabileceği iş kazalarının azaltılmasına, önlenmesine, iş ve insan güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmaktadır.