Elektriksel Teknik Ölcümler

KATODİK KORUMA 

Toprak ve su altında bulunan metaller zamanla korozyona uğrar. Korozyon, metallerin içinde bulundukları ortam ile elektrokimyasal reaksiyona girerek özelliklerini kaybetmesidir. Bulunduğu ortama göre bu korozyon metaller için ciddi risk oluşturur ve aynı zamanda büyük maliyetlerede neden olabilir. Bu metallerin herhangi bir korozyona uğramaması için geliştirilen bir koruma yöntemide katodik koruma yöntemidir. Kısaca metal koruma sistemine katodik koruma diyebiliriz.

Katodik koruma, korunacak metali oluşturulacak bir elektrokimyasal hücrenin katodu haline getirerek metal yüzeyindeki anodik akımların giderilmesi işlemidir. Korozyon olayı bu iki reaksiyonun bir arada yürümesi ile gerçekleşir. Elektronlar anottan katoda doğru metal üzerinden akar ve katot reaksiyonu anottan gelen bu elektronları kullanarak yürür. Katodik koruma, korozyona uğrayan metalin potansiyelini değiştirerek katod gibi davranmasını sağlar.

Periyodik kontrol süresi

Katodik koruma donanımlarının çalışır durumda olması sağlanır. Katodik koruma tesislerinin performansı yıllık olarak test edilmelidir. Ayrıca, besleme akım katodik koruma tesislerinin düzelticiler gibi güç kaynakları iki ayı aşmayacak aralıklarla kontrol edilir. Katodik koruma tesislerinin sürekli çalışmasının sağlanması ve koruma değerlerinin periyodik olarak kontrol edilmesi ve yılda en az iki defa koruma potansiyeli değerlerinin ölçülmesi zorunludur.

Katodik Koruma Ölçümünün Yapıldığı Tesis ve Yerler

 1. Akaryakıt dolum tesisi ve akaryakıt istasyonları
 2. Doğalgaz, akaryakıt ve su boru hatları olan tesisler
 3. Deniz suyu ve tatlı su üzerinde bulunan liman ve köprü işletmeleri
 4. Tatlı su depolama tankları olan tesisler

Katodik Koruma Standartları

 • TS EN 13636 Gömülmüş metalik tanklar ve ilgili boru sisteminin katodik korunması
 • TS EN ISO 15711 Boyalar ve vernikler – Deniz suyuna maruz kaplamalarının katodik ayrılmaya direncinin tayini
 • TS EN ISO 12696 Beton içindeki çeliğin katodik koruması
 • TS EN 16222 Gemi gövdelerinin katodik koruması
 • TS EN ISO 13174 Katodik koruma – Liman tesisleri için
 • TS EN 16299 Toprak veya taban ile temasa dayanan toprak depolama tankı üzerinde Dış yüzeylerin katodik koruması
 • TS 5141 EN 12954 Katodik koruma – Gömülü veya suya daldırılmış metalik yapılar için – Boru hatları için genel prensipler ve uygulama

ARTİBEL in yeterli teknik teçhizat ve bilgi birikimine sahip elektrik mühendisleri tarafından yapılan katodik koruma ve elektriksel teknik ekipmanların periyodik ölçüm ve kontrolleri, bu cihazların ve tesisatların neden olabileceği iş kazalarının azaltılmasına, önlenmesine ve iş güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmaktadır.