Elektriksel Teknik Ölcümler

ELEKTRİK PANOSU KONTROLLERİ

Binalarda ve işletmelerde elektrik tüketimi yapan tüm ekipmanların ve elektrik tesisatının güvenli çalışmasını sağlayan cihazların bir araya geldiği donanıma elektrik panosu denir.

Kısacası, elektrik panosu işletmelerin kalbidir ve sürekli konusunda uzman personel tarafından kontrol edilmelidir. Elektrik panosu kontrolünün yapılması güvenlik açısından çok önemlidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayınladığı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na dayanarak çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre, ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, elektrik tesisatların ve elektrik panolarının periyodik kontrolleri yılda bir yapılır.  Pano ölçümlerinde çeşitli kontroller bulunmaktadır. Bunlar:

  • Pano içerisinde kullanılan kablo kesitlerinin ve sigorta akım değerlerinin uygunluğu,
  • Pano izolasyon testi,
  • Kaçak akım koruma rölesi kontrolleri,
  • Pano içerisinde bulunan bara, sigorta, şalter, kontaktör ve diğer elektrik cihazlarında termal kamera ile ısı ölçümü,
  • Panonun kullanıldığı ortamda IP olarak uygunluğu kontrolü,
  • Panoda topraklama ölçümü

ve bunların dışında pano kontrollerinde gözle muayene ve elektriksel ölçümleri bulunmaktadır.

Pano kontrolleri Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve TS EN 61439-1 standartına göre yapılmaktadır.

Artıbel’de elektrik pano kontrolleri Elektrik Mühendisleri ve Elektrik-Elektronik Mühendisleri tarafından, senede en az iki defa kalibre edilen METREL MI-3102BT ve KYORITSU KEW 6016 çok fonksiyonlu elektrik tesisatı test cihazlar ile gerçekleştirilmektedir. Elektrik panosu kontrolleri sonuçları için bir rapor düzenlenmekte ve işletmelere bu rapor sunulmaktadır. İşletmelerin yaptıracakları bazı sigorta işlemlerinde, sigorta şirketleri tarafından bu muayene raporları aranmaktadır.