Elektriksel Teknik Ölcümler

JENERATÖR KONTROLÜ

Jeneratörler, bir tesisin elektrik şebekesinde herhangi bir aksaklık veya arıza durumlarında devreye girerek elektrik ihtiyacını karşılayan araçlardır.

Jeneratörler, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir. Bu sistemler enerji dönüşümlerinde tahrik gücü olarak, benzin, dizel, doğalgaz vb. yakıtlar ile çalışarak enerji ihtiyacını karşılamaktadır. Hemen hemen her tesiste işletmelerde, okullarda, hastanelerde, alışveriş merkezlerinde vb. büyük yerlerde jeneratör kullanılmaktadır.  İşletmelerin ihtiyaçlarına göre büyük veya küçük boyutlarda veya kapasitelerde üretilen jeneratörlerin mutlaka güvenlik önlemleri de alınmalıdır.

Jeneratörler “İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre kontrolleri yapılmalıdır. Jeneratörler ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, jeneratörlerin periyodik kontrolleri yılda 1 defa yapılır.

Jeneratör kontrollerinde;

  • Jeneratörün bulunduğu yerin uygunluğu ve kontrolü,
  • Jeneratörün hatta uygun bağlanmasının kontrolü,
  • Jeneratörün test çalışmasında çıkış voltaj ölçümleri,
  • Jeneratör akülerinin kontrolü,
  • Jeneratör havalandırma ve egzoz sistemi kontrolü,
  • Jeneratör hava filtresi kontrolü,
  • Jeneratör döner ve sıcak parçalarında alınan önlemlerin kontrolü,
  • Jeneratörün yağ kaçağı, su kaçağı, yakıt kaçağı kontrolü,
  • Jeneratör kabin ve şase topraklaması gözle kontrol ve ölçümü

kontrolleri ve bunların dışında standartlara uygun olarak jeneratör kontrolleri yapılmaktadır.

Jeneratör kontrolleri “TS EN 60034-22 Döner Elektrik Makinaları - Bölüm 22: İçten Yanmalı Motor Tahrikleri A.A. Jeneratörleri, TS EN 12601 Gidip Gelme Hareketli İçten Yanmalı Motor Tahrikli Jeneratör Grupları Güvenlik, TS EN 60204-1 Makinalarda Güvenlik - Makinaların Elektrik Donanımı - Bölüm 1: Genel Kurallar” standartlarına göre yapılmaktadır.

Artıbel, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği jeneratör kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak, olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.