YOL BARİYERLERİ

EN 1317-5’e göre Yol Güvenlik Sistemleri ile ilgili belgelendirme başvuru formu Artıbel Belgelendirmeden temin edilmelidir. Başvuru EN 1317-5’e göre yapılan bu başvuru ile Yol Güvenlik Sistemleri belgelendirme kapsamını (ürün sınıfı, tipi, vb.) tanımlar. Belgelendirme prosedüründe Yol Güvenlik Sistemleri üreticisi Fabrika Üretim Kontrolü, üretim ve üretim kontrol personel yeterliliklerini sunabilmelidir.

 Denetimde üretim ve üretim kontrol personelinin teknik bilgileri ve yeterlilikleri üretici tarafından ispatlı bir şekilde gösterilmelidir. Denetimin süresi fabrika üretim sahası, çalışan personel sayısı, üretim prosedürleri, üretim hatları ve kullanılan malzemelerin kapsamına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Üretici kuruluş; Fabrika Üretim Kontrolü, Ürün İzlenebilirliği, Üretim ve Ürün Kontrolünü yapan personelin eğitim ve yetkinliğini, Ölçme ve Deney cihazlarının bakım ve kalibrasyonlarının düzenli yapılmasını sağlamalıdır. Başlangıç denetiminde, Avrupa Standardı tarafından talep edilen ürün özellikleri, Fabrika Üretim Kontrolü (FÜK) prosedürlerinin yürürlüğe konulması ve pratiğe yansıtılması ve daha sonra üretilen ürünlerin, başlangıç tip deneylerindeki numunelerin mekanik ve kimyasal özelliklerini sağladığı doğrulanmalıdır. Uyumluluğu etkileyen deney çalışmalarını yöneten, gerçekleştiren veya doğrulayan personelin sorumluğu, yetkisi ve aralarındaki ilişki belirtilmelidir. Bu uyumluluk işlerini gerçekleştiren personel uygun eğitim, salahiyet ve tecrübe bazında yetkili olmalıdır ve kayıtları tutulmalıdır. Ürünler veya partiler ürün menşeileri açısından teşhis edilebilir ve izlenebilir olmalıdırlar. İmalatçı, izlenebilirlik kodları ve/veya işaretlerinin ürünlere yerleştirilmesi konusundaki işlemlerin düzenli olarak kontrol edilmelerini sağlandığına dair yazılı prosedürleri olmalıdır. FÜK’ün sonucu kayıt edilmeli ve değerlendirilmeli, yetkili personel tarafından imzalanmalıdır.