YÖNETİM BEYANI

ARTIBEL BELGELENDİRME TEKNİK KONTROL GÖZETİM VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Türkiye Cumhuriyeti ticari yasalarına uygun olarak kurulmuş limited şirket statüsünde bir özel şirkettir. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 212908 sicil numarası ile yayınlanmıştır. Bu değişiklik ticaret sicil gazetesinin 05 Ekim 2018 tarihli ve 9675 sayılı nüshasının 495. sayfasında yayınlanmıştır.  (resmi gazetedeki bu son yayınlanış unvan ve adres değişikliği neticesindedir.) Ayrıca halka açık olarak www.ticaretsicil.gov.tr adresinden bu bilgilere ulaşıla bilinmektedir.

ARTIBEL, ISO 17021 standardına göre yönetim sistemleri belgelendirme, ISO 17020 standardına göre muayene, periyodik kontroller ve ISO 17065 standardına göre ürün belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.

Bu taahhüt, ARTIBEL üst yönetimi tarafından verilir. ARTIBEL üst yönetimi tek ortaklı bir Genel Müdür’den oluşur.

ARTIBEL, politikaları gereği tüm kuruluşlara eşit mesafededir. ARTIBEL, tüm faaliyetlerinde, kararları ve faaliyetleri etkileyebilecek her türlü ticari, mali, idari ve diğer baskılardan uzak tarafsız ve bağımsız bir yapı oluşturulmuştur. ARTIBEL adına gerçekleştirilen sistem belgelendirme, muayene ve ürün belgelendirmefaaliyetlerinde yer alan personel, kurullar, denetçiler ve teknik uzmanların kararlarını ve çalışmalarını hiçbir kişi veya kuruluş etkileyemez.

ARTIBEL’ in, tüm birim ve fonksiyonlarında danışmanlık hizmetleri ile hiçbir ilişkisi yoktur, bu tür hizmetlerin sunumu resmi olarak yasaklanmıştır. Aday müşterilerin, danışmanlık hizmetlerini (eğer aldı iseler) nereden aldıkları yazılı olarak tespit edilmekte ve analiz edilmektedir.

Faaliyetler ve hizmetler yasal şartlara, ulusal ve uluslararası kurallara göre müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarına paralel olarak ehil personel tarafından yerine getirilecektir.

ARTIBEL, belgelendirmeyi verme, sürdürme, yenileme, kapsamını genişletme ve daraltma, askıya alma ve geri çekme dahil olmak üzere, belgelendirme ile ilgili kararlara dair yetkiyi ve sorumluluğu üstlenmektedir. Ayrıca ARTIBEL Belgelendirme’nin sistem belgelendirme, muayene ve ürün belgelendirmeye dair kararlarını tam bağımsız olarak almasını sağlamaktadır.

ARTIBEL üst yönetimi,  sistem belgelendirme, muayene ve ürün belgelendirmeye dair tüm faaliyetlerinde tarafsız olacaktır. ARTIBEL üst yönetimi, bünyesindeki her çalışanın tarafsızlığın önemini anlaması için gerekli eğitimleri sağlayacaktır.

ARTIBEL, faaliyetlerinin tarafsızlığını tehdit edebilecek çıkar çatışmalarını düzenli olarak analiz edecek ve tüm personeli tarafından bu analizin anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu analiz sayesinde, faaliyetlerinde objektif olmayı sağlayacaktır.

ARTIBEL, personelinin gerek sistem belgelendirme, muayene ve ürün belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesinden gerekse kararlarının alınmasından sorumlu tüm personelinin tarafsızlık başta olmak üzere gizlilik, açıklık, sorumluluk ve yeterlilik ilkelerine sadık kalarak çalışacaklarını işe başlamadan önce imzalatacağı sözleşmeler ile taahhüt ettirecektir.

ARTIBEL, A-Tipi muayene kuruluşu olarak, muayenesini yaptığı herhangi bir kuruluşun tasarım, üretim, tedarik, kurulum, satın alma, kullanım ya da bakım hizmetlerinde yer almayacak ya da bu işlemleri yapan bir tüzel kişiliğin parçası değildir ve olmayacaktır.

ARTIBEL, sistem belgelendirme, muayene ve ürün belgelendirmeye kuruluşu olarak uygunluğu değerlendirilen ürünün; tasarım, üretim, montaj, dağıtım ya da bakım faaliyetlerini gerçekleştiren herhangi bir ekonomik operatörün ve bu işlemleri yapan bir tüzel kişiliğin parçası değildir ve olmayacaktır. Aynı zamanda imalatçının herhangi bir rakibinden bağımsız olarak yapılandırılmış bir üçüncü taraf kuruluştur.

ARTIBEL idarecileri ve uygunluk değerlendirme görevlerini yürüten personel aşağıdakileri yapamaz:

(a)  Görevlendirildikleri uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin bütünlüğü veya kararlarının bağımsızlığı ile çelişen herhangi bir faaliyette bulunmak,

(b) Bağımsızlık, tarafsızlık ve objektiflik konusunda güveni zedeleyebilecek hizmet teklif etmek veya sunmak. Özellikle, değerlendirme kapsamındaki ürünün veya süreçlerin tasarımı, inşası, pazarlama ve bakımı için yasal gereklilikler konusunda ekonomik operatörlere veya ticari rakiplere son 3 yıl içerisinde danışmanlık hizmeti teklif etmemiş veya sunmamış olmak zorundadır. Bu durum ekonomik operatörler ve ticari rakipler için uygunluk değerlendirme faaliyetlerini veya tıbbi cihaz yönetmeliklerine veya ilgili standartlara ait müşteriye özgü olmayan genel eğitim faaliyetlerini engellemez.

 ARTIBEL’de sistem belgelendirme, muayene ve ürün belgelendirme prosesine erişim, müşterinin ölçeğine veya herhangi bir birlik veya gruba üye olmasına ya da verilmiş hâlihazırdaki belgelendirme sayısına bağlı değildir.

Müşteri memnuniyetinin sağlanması ve ARTIBEL’ in saygınlığı açısından personelin sürekli kendilerini geliştirmesi, yenilemesi için hiçbir fedakârlıktan kaçınılmayacaktır.

ARTIBEL’ in ileride sunmayı planladığı hizmetler, sistem belgelendirme, muayene ve ürün belgelendirme hizmetlerinden tamamen bağımsız gerçekleştirilecektir.

Hizmetler sunulurken, tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik ilkeleri baz alınacak olup ilgili standartların ve yönetmeliklerin ve rehberlerin gereklilikleri müşteri memnuniyetinin en üst seviyede karşılanması ve ARTIBEL’ in ulusal ve uluslar arası arenada saygınlığını artırmak için titizlikle uygulanacaktır.

Ulusal ve uluslararası kurallara bağlı olarak kurduğumuz sistematik ile bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik prensipleri, çıkar çatışmasına sebep olacak durumların analiz edilmesi, kaynakların temini gibi hususlar dokümanlarımızda açıkça belirtilmiş ve beyan edilmiştir.

ARTIBEL olarak Avrupa birliği ve Türkiye sınırları içerisindeki her ilden gelen başvuruları cevaplayabilecek denetçi kadrosuna sahibiz. ARTIBEL olarak coğrafi sınırlarımızı bu ülkeler ile sınırlandırdığımızı, bu ülkelerden gelen her başvuruyu cevaplandıracağımızı taahhüt ederiz.

ARTIBEL’ deki tüm çalışanlar (sistem belgelendirme, muayene ve ürün belgelendirme süreci çalışanları, tam zamanlı ya da yarı zamanlı denetçiler ve teknik uzmanlar) ve görev alan tüm kurul ve komite üyeleri üstlendikleri bütün görevlerde bağımsızdırlar ve ticari, mali ve diğer baskılardan uzak oldukları ve olacakları bu beyanla garanti altına alınmıştır.

;


0
0
0