DSG (DEZAVANTAJLI SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ)

 

Bu yönetim modelinin genel amacı; ayrım gözetmeden tüm insanların hak ve onurlarına uygun bir yaşam standardının sağlanmasına mevzuat çerçevesinde katkıda bulunmaktır

Bu yönetim modeli, bir kurum/kuruluşa, önemli dezavantajlı gruplar konularında bilgi ve mevzuat dikkate alınması için gerekli bir politikayı ve amaçları geliştirmesine, uygulamasına imkan vermek amacıyla, bir DSG yönetim sistem modeli belirtmektedir.

Bu yönetim sistem modelinin, her çeşit ve büyüklükteki kurum/kuruluşa uygulanması ve değişik coğrafî, kültürel ve sosyal şartlara uyarlanması amaçlanmaktadır.

Sistemin performansı, özellikle üst yönetim olmak üzere, değişik düzeylerde değişik görevleri yerine getiren personelin bu konudaki taahhütlerine bağlıdır.

Böyle bir sistem, bir kuruluşa;  dezavantajlı grup politikası geliştirme, bu politika taahhütlerini gerçekleştirmek için amaçları ve süreçleri oluşturma, performansını geliştirmek için gerekli adımı atma ve sistemin bu yönetim sistem modeli şartlarıyla uyumunu gösterme imkânını vermektedir.

DSG YÖNETİM SİSTEM MODELİNİ OLUŞTURAN BAŞLIKLAR

 

KAPSAM

SİSTEM OLUŞTURMA KOŞULLARI

DSG POLİTİKASI

DEZAVANTAJLI GRUPLARIN BELİRLENMESİ SINIFLANDIRILMASI

VERİ OLUŞUMLARININ SAĞLANMASI

MEVZUAT UYGULAMALARI

PLAN VE PROGRAMLARIN OLUŞTURULMASI.

KAYNAKLARIN BELİRLENMESİ

TEKNİK ŞARTLARIN BELİRLENMESİ VE KONTROL ŞEKLİNİN OLUŞTURULMASI

İZLEME VE ÖLÇME YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ

KURUM İÇİ KONTROL

Hızlı Erişim

Akreditasyonlar & Yetkiler

Dokümanlara ulaşmak için tıklayınız

Online Başvur

Tüm başvurularınız için tıklayınız.

Sorgula & Randevu Al

Sertifika ve Rapor sorgulamaları için tıklayınız

Dokümanlar  & Formlar

Dokümanlara ulaşmak için tıklayınız

Kullanıcı Girişi

Tüm müşteri ve denetçi kullanıcı işlemleriniz için tıklayınız

Müşteri Anketleri

Müşteri anketlerimize ulaşmak için tıklayınız

Hizmetlerimiz