YAPI MALZEMELERİ DİREKTİFİ

Kapsamı:

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, yapı işlerine ilişkin temel gereksinimler açısından yapı malzemelerine uygulanacak kuralları kapsar. Yapı Malzemeleri: Binalar ve diğer Yapı mühendisliği işlerini içermek üzere tüm yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılmak amacı ile üretilen bütün malzemeleri. Yapı malzemelerine bazı örnekler:

 • Kapı, pencere ve bileşenleri
 • Membranlar
 • Isı yalıtım elemanları
 • Prefabrik beton ürünleri
 • Alçıtaşı esaslı ürünler
 • Yer dokumaları
 • Duvarcılık ile ilgili ürünler
 • Sıhhi tesisat malzemeleri
 • Yapılarda kullanılan ahşap malzemeler ve yardımcı malzemeleri
 • İnşaat kireci ve hidrolik bağlayıcılar
 • Atık Su İle İlgili Ürünler
 • Beton, harç, sıva ve bunlarla ilgili ürünler
 • Yol yapımında kullanılan ürünler
 • Yapı işlerinde kullanılan yapıştırıcılar
 • Çatı kaplamaları, aydınlatmaları, pencereleri ve yardımcı malzemeler
 • Döşemeler
 • Yangın alarmı, müdahale ve ateş ve duman kontrol ve önleme donanımları
 • Mekan ısıtma uygulamaları

Yasal Durum:

27 Haziran 1991 tarihinden itibaren, 89/106/EC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (Construction Products Directive) Üye Ülkelerde zorunlu olmuştur. 8 Eylül 2002 de Türkiye de Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/AT) olarak yayınlanmıştır ve zorunlu hale gelmiştir.

 

  

Kapsamımızdaki Ürün Standardları :

ÜRÜN SINIFLARI
ÜRÜNLER
ÜRÜN STANDARDI
 (CEN/EOTA)
 
 
 
 
 
Yapılarda kullanılan ısı
Mineral Yün (MW)
EN 13162
yalıtım malzemeleri
Genleştirilmiş polietilen(EPS)
EN 13163
 1999/91/CE
Ekstrüzyonla İmal Edilen Polistiren  Köpük (XPS)
EN 13164
 
Sert Poliüretan Köpük(PUR)
EN 13165
 
Fenolik köpük  (PF)
EN 13166
 
Cam Yünü  (CG)
EN 13167
 
Rende Yongası (WW)
EN 13168
 
Genleştirilmiş perlitten  (EPB)
EN 13169
 
Meşe Mantarı Levhaları  (ICB)
EN 13170
 
Odun Lifli (WF)
EN 13171
 
Genleştirilmiş kil hafif agregadan  (LWA)
EN 14063-1
 
Genleştirilmiş perlitten  (EP)
EN 14316-1
 
Pullu vermikülit  (EV)
EN 14317-1
 
 
 
Sabit yangın söndürme sistemleri
Yassı hortumlu hortum sistemleri 
EN 671-2
1996/577/CE
Yarı sert hortumlu hortum makaraları
EN 672-1
 
Doğal duman ve ısı boşaltma vantilâtörleri
EN 12101-2
 
Sprinkler ve Su Püskürtme Elemanları
EN 12259
 
Gazlı yangın söndürme sistemleri
EN 12094
 
Toz Sistemleri
EN 12416
 
Yer altı yangın hidrantları 
EN 14339
 
Yer üstü yangın hidrantları 
EN 14384
 
 
 
Kapılar, Pencereler, Bina Donanımları
Acil çıkış tertibatları
EN 179
 1999/93/CE
Yatay kolla çalışan acil çıkış tertibatları
EN 1125
 
Tek eksenli menteşeler
EN 1935
 
Kontrollü kapı kapatma cihazları
EN 1154
 
İki yöne açılan otomatik kapılar için elektrikle tahrik edilen açık tutma cihazları
EN 1155
 
Kapı ayar cihazları
EN 1158
 
Mekanik olarak çalıştırılan kilitler, diller ve kilitleme plâkaları
EN 12209 
 
Endüstriyel ve ticarî yapılar ve garajlarda kullanılan
EN 13241-1
 
Pencereler ve yaya geçişine uygun hazır dış kapılar
EN 14351-1
 
 
 
Beton, Harç ve Şerbet İçin kimyasal katkılar
Beton Katkıları
EN 934-2
1999/93/CE
Öngerme Çeliği İçin Şerbet Katkıları
EN 934-4
 
 
 
Ahşap esaslı levhalar
 ahşap esaslı levhalar
EN 13986
1997/462/CE
 
 
Yer döşemeleri   
Elâstik, tekstil ve lâmine yer döşemeleri
EN 14041
1997/808/CE
Ahşap yer döşemeleri
EN 14342
 
Birden çok spor dalında kullanım için iç mekan yüzeyleri
EN 14904
 
 
 
Yapılarda kullanılan camlar
Cam esaslı yalıtım birimleri
EN 1279-5
2000/245/CE
Lamine cam ve lamine emniyet camı
EN 14449
 
Isıl olarak temperlenmiş soda kireç silikat emniyet camı
EN 12150-2
 
Isıl olarak temperlenmiş soda kireç silikat emniyet camı
EN 572-9
 
Isı ile mukavemeti artırılmış (kısmî temperlenmiş) soda kireç silikat cam
EN 1863-2
 
Borosilikat camlar
EN 1748-1-2
 
Cam seramikler
EN 1748-2-2
 
Kimyasal olarak dayanıklılığı artırılmış soda kireç silikat cam
EN 12337-2
 
Isıl olarak temperlenmiş borosilikat emniyet camı
EN 13024-2
 
Kaplamalı cam
EN 1096-4
 
Temel toprak alkali silikat cam mamuller
EN 14178-2
 
 
 
Tavan ve duvar kaplamaları
Yüksek basınçta sıkıştırılmış -Dekoratif lâmine levhalar (HPL)
EN 438-7
1998/437/CE
Asma tavanlar
EN 13964
 
İç ve dış masif ahşap kaplamalar
EN 14915
 
 
 
Esnek levhalar - Su yalıtımı için         
Çatılarda su yalıtımında kullanılan takviyeli bitümlü levhalar
EN 13707
1999/90/CE
Sürekli olmayan çatı kaplama levhaları için alt tabaka
EN 13859-1
 
Duvarlar için alt tabaka
EN 13859-2
 
Çatılarda su yalıtımı için kullanılan plastik ve lastik levhalar
EN 13956
 
Plastik ve lastik rutubet yalıtım levhaları
EN 13967
 
Bitümlü rutubet yalıtım levhaları
EN 13969
 
Bitümlü su buharı kontrol tabakaları
EN 13970
 
Su buharını kontrol için plastik ve lastik tabakalar
EN 13984
 
 
 
Alçı levhalar ve benzeri
Alçı levhalar
EN 520
1995/467/CE
Alçı levha sistemlerinde kullanılan metal çerçeve bileşenleri
EN 14195
 
 
 
Düz levhalar (sleytler)
Düz levhalar (sleytler) ve bağlantı parçaları Elyaf takviyeli çimento kul. imal edilmiş
EN 492
1998/436/CE
Oluklu levhalar ve bağlantı parçaları Elyaf takviyeli çimento kul. imal edilmiş
EN 494
 
Elyaf takviyeli çimento kullanılarak imal edilmiş düz levhalar
EN 12467
 
 
 
Çatılar     
Plâstik, tekli çatı ışıklıkları
EN 1873
1998/437/CE
Bitümlü levhalar (shingle) - Mineral ve/veya sentetik takviyeli
EN 544
 
 
 
Ahşap yapılar   
Tutkallı lâmine kereste
EN 14080
1997/176/CE
Dikdörtgen kesilmiş yapı kerestelerinin mukavemet sınıflandırması
EN 14081-1
 
 
 
Yol Aletleri
Yol trafik gürültüsünü azaltıcı tertibatlar
EN 14388
 
Taşıt korkuluk sistemleri
EN 1317-5
 
 
 
Beton yapıların korunması ve
Beton için yüzey koruma sistemleri
EN 1504-2
tamiri için mamuller ve sistemler
 
 
Kendini taşıyan çift yüzeyli metal 
Kendini taşıyan çift yüzeyli metal kaplama yalıtım panelleri
EN 14509
kaplama yalıtım panelleri
 
 
 

 

 

Uygunluk Değerlendirme Süreci

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamına giren bir ekipmana CE işareti vurulabilmesi için harmonize standartların yada Avrupa Teknik Onay Kılavuzlarının yürürlükte olması gerekmektedir. Harmonize standartlar ve ATOK olmadan bir ürün yapı malzemesi de olsa CE işaretleme yapılamaz. Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde ürün gruplarına göre tüm uygunluk değerlendirme sistemleri Konsey Kararları ile tanımlanmıştır. Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde 4 Sistem Tanımlanmıştır. Bu sistemlerde Üreticinin ve Onaylanmış Kurumların görevleri ayrı ayrı tanımlanmıştır.

Uygunluğun Belgelendirilmesi (Uygunluk Beyanı ile birlikte)

 • SİSTEM 1 & 1+ seviyesindeki ürünler için;
  Malzemenin başlangıç tip testi; fabrika ve FÜK’ün ilk tetkiki; FÜK’ün devamlı gözetimi;
  alınan numunelerin deneyi.
 • SİSTEM 2 & 2+ seviyesindeki ürünler için;
  FÜK’ün belgelendirilmesi; FÜK’ün devamlı gözetimi, değerlendirilmesi ve onaylanması.
 • SİSTEM 3 seviyesindeki ürünler için;
  Malzemenin (onaylanmış laboratuar tarafından) başlangıç tip testi.
 • SİSTEM 4 seviyesindeki ürünler için;
  Onaylanmış kuruluşa gerek yoktur, tüm görevler üreticinindir.

Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri

(a) Onaylanmış kurum yada üretici tarafından ürünün ilk tip testinin yapılması;

(b) Onaylanmış kurum yada üretici tarafından önceden belirtilen test planına göre fabrikadan alınan numunelerin test edilmesi ;

(c) Onaylanmış kurum yada üretici tarafından fabrikadan , pazara sunulmuş ürünlerden yada inşaat bölgesinden alınan numuneleri denetim-test edilmesi ;

(d) Onaylanmış kurum yada üretici tarafından gönderilmek üzere hazır bekletilen yada gönderilmiş partiden alınan numunelerin test edilmesi ;

(e) Üretici tarafından Fabrika Üretim Kontrolünün sağlanması;

(f) Onaylanmış kurum tarafından fabrika ve fabrika üretim kontrolünün ilk denetimi ;

(g) Sürekli gözetim , Onaylanmış bir kurum tarafından fabrika üretim kontrolünün denetlenmesi ve sorgulanması

Başlangıç Tip Testleri :

Teknik dokümanlarda tanımlanan tüm testlerin gerçekleştirilmesidir. Bu testler ile ürünün kullanım için uygunluğu değerlendirilmez. Ürün performansının teknik dokümanlarda açıklanan özellikler ile karşılaştırmasını gösterir.

Fabrika Üretim Kontrolü (FÜK) :

Üretici tarafından uygulanan sürekli iç üretim kontrolüdür. Yapı Malzemelerinin teknik dokümanlara uygun olarak üretildiğinin üretici tarafından güvence altına alınmasıdır. Üretici tarafından benimsenmiş tüm koşulların ve gereksinimlerin prosedür ve politikalar şeklinde dokümante edilmesidir. Bu dokümantasyon kalitenin nasıl sağlandığını, ürün özelliklerinin nasıl sağlandığını ve operasyonların nasıl kontrol edildiğini gösterir.

Numunelerin Test-Denetimi :

Ürün uygunluk belgelendirmesi için (Örnek Sistem 1+) Onaylanmış Kurum yada Üretici tarafından İnşaat Sahasından, Fabrika Alanından yada Satış Merkezlerinden alınan numunelerin test-denetimidir. Numune test-denetimi ilk tip testine göre test edilir ve beyan edilen gereksinimlere uygunluk incelenir.

Yapı malzemeleri yönetmeliğin EK I’inde yer alan Temel Sağlık ve Güvenlik Gereksinimlerini karşılamalıdır.
Bunlar:

 1.  Mekanik Dayanım ve Denge
 2. Yangın Emniyeti
 3. Hijyen, Sağlık ve Çevre
 4. Kullanım Emniyeti
 5. Gürültüden Korunma
 6. Enerji Tasarrufu ve Isı Tutma
   

Hızlı Erişim

Akreditasyonlar & Yetkiler

Dokümanlara ulaşmak için tıklayınız

Online Başvur

Tüm başvurularınız için tıklayınız.

Sorgula & Randevu Al

Sertifika ve Rapor sorgulamaları için tıklayınız

Dokümanlar  & Formlar

Dokümanlara ulaşmak için tıklayınız

Kullanıcı Girişi

Tüm müşteri ve denetçi kullanıcı işlemleriniz için tıklayınız

Müşteri Anketleri

Müşteri anketlerimize ulaşmak için tıklayınız

Hizmetlerimiz