KİŞİSEL KORUNMA EKİPMANLARI DİREKTİFİ

93/68/EEC ve 93/95/EEC sayılı Direktifler tarafından tadil edilen 89/686/EEC sayılı Kişisel Koruyucu Donanımlar Direktifi emniyet kaskları, motosikletçiler için koruyucu giysiler, yüz ve omuz koruyucuları, can yelekleri ve can kurtarma elbiseleri, koruyucu eldivenler, koruyucu gözlükler, kulak koruyucular, madde filtreleri, filtreli yüz maskeleri, solunumla ilgili korunma cihazları ve kaynak eldivenleri gibi donanımlarla ilgilidir.

Bu direktif spesifik ürünler ile bu ürünlerin özellikleriyle ilgili genel hükümler ve temel gerekleri belirlemektedir. Bunlar:

 BÜTÜN KORUYUCU DONANIMLARA UYGULANABİLECEK GENEL GEREKLER:

 • Tasarım ilkeleri (ergonomi, sınıflandırma), 
 • Koruyucu donanımların zararsızlığı (materyaller, engeller),
 • Konfor ve yeterlilik,
 • İmalatçı tarafından sağlanan bilgiler.

  KORUYUCU DONANIMLARIN ÇEŞİTLİ TÜRLERİ VE SINIFLARI İÇİN ORTAK OLAN İLAVE GEREKLER

 • Uyarlama sistemleriyle birlikte kullanılan koruyucu donanımlar,
 • Korunan vücut bölümlerini örten koruyucu donanımlar,
 • Yüz, göz ve solunum sistemi için koruyucu donanımlar,
 • Eskimeye maruz koruyucu donanımlar,
 • Kullanım esnasında kontrol altına alınabilen koruyucu donanımlar,
 • Patlayıcı ortamlarda kullanılan koruyucu donanımlar,
 • Acil kullanım, hızlı kurma ve sökme amacıyla kullanılan koruyucu donanımlar,
 • Çok tehlikeli durumlarda kullanılan koruyucu donanımlar,
 • Kullanıcı tarafından değiştirilebilen veya çıkarılabilen aksamları bulunan koruyucu donanımlar,
 • Kullanıcı tarafından ayarlanabilen veya ayrılabilen parçaları içeren koruyucu donanımlar,
 • Bir sıvı veya gaz dolaşım sistemi bulunan koruyucu donanımlar,
 • Doğrudan veya dolaylı olarak sağlık ve emniyetle ilgili bir veya daha fazla ayırt edici veya tanınmaya yarayacak işaret taşıyan koruyucu donanımlar,
 • Kullanıcının varlığını gösterme yeteneği bulunan giysi biçimindeki koruyucu donanımlar,
 • Birden fazla riske karşı koruyucu donanımlar.  

 ÖZEL RİSKLERE ÖZGÜ İLAVE GEREKLER:

 • Mekanik çarpmalara karşı korunma,
 • Vücuda gelen statik basınca karşı korunma,
 • Fiziksel yaralanmaya karşı korunma (sıyrık, kesik gibi),
 • Boğulmanın önlenmesi (can yelekleri, cankurtaran takımları, kol bantları gibi),
 • Gürültünün zararlı etkilerine karşı korunma,
 • Isı ve yanmalara karşı korunma,
 • Soğuğa karşı korunma,
 • Elektrik şoklarına karşı korunma,
 • Radyasyondan korunma,
 • Tehlikeli maddelere ve enfeksiyon kaynaklarına karşı korunma,
 • Dalma donanımları için emniyet teçhizatı.

Her ürünle birlikte imalatçı veya işalatçının adı ve adresinin yanında diğer hususların yanı sıra kullanım ve bakım şartları, korunma sınıfları, izin verilebilir azami kullanma süresi, depolama ve taşıma hükümleri ve mümkünse onaylanmış kuruluşun adı, adresi ve tanıtıcı numarası ile ilgili bilgilerin bulunduğu bir talimatlar broşürü verilmelidir.

En düşük seviyede risklere karşı korunma sağlayan ürünlerin uygunluk değerlendirmesini imalatçının kendisi yapabilir (Modül A). Diğer kişisel koruyucu donanımlar için tasarım ve üretim esnasında kullanılan kalite güvence sistemini değerlendirmek üzere bir onaylanmış kuruluş sürece dahil edilmelidir. Bu durumda CE işaretinin yanında onaylanmış kuruluşun kimlik numarası de ürüne iliştirilmelidir.

Bu direktif 1 Temmuz 1992 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1 Temmuz 1995 tarihine kadar olan geçiş dönemi boyunca, 1 Temmuz 1992 tarihinden önceki ulusal mevzuata uygun olarak üretilmiş olan kişisel koruyucu donanımlar piyasaya sürülebilmiştir.

Hızlı Erişim

Akreditasyonlar & Yetkiler

Dokümanlara ulaşmak için tıklayınız

Online Başvur

Tüm başvurularınız için tıklayınız.

Sorgula & Randevu Al

Sertifika ve Rapor sorgulamaları için tıklayınız

Dokümanlar  & Formlar

Dokümanlara ulaşmak için tıklayınız

Kullanıcı Girişi

Tüm müşteri ve denetçi kullanıcı işlemleriniz için tıklayınız

Müşteri Anketleri

Müşteri anketlerimize ulaşmak için tıklayınız

Hizmetlerimiz