Bir uygunluk değerlendirme kuruluşu ile ilgili olarak belirli uygunluk değerlendirme işlerini yapmaya yeterli olduğunu resmi olarak ifade ederek gösteren üçüncü taraf doğruluk beyanı 

Akreditasyon Alanları

  • Kalibrasyon laboratuvarları
  • Deney laboratuvarları
  • Muayene kuruluşları
  • Ürün
  • Sistem (ISO 9001-ISO 14001-ISO 22000 gibi)
  • Personel

Hedefler:

  • Yeterliliği müşteriler için şeffaf hale getirmek
  • Belge ve raporların güvenirliği artırmak
  • Uygunluk değerlendirmesi altyapısı oluşturmak
  • Uluslararası ticareti kolaylaştırmak    

        ISO 17021 numaralı standarda uygun olarak sistemini kuran ve uzman personeli ile belgelendirme hizmeti sunan kuruluşlar içinde akreditasyon büyük önem taşımaktadır.

        Bu amaçla ülkeler tarafından tanımlanan ve ikili anlaşmalar çerçevesinde karşılıklı tanınan akreditasyon teşkilatları bulunmaktadır. Örneğin Almanya’da DAR (Tg) , İngiltere'de UKAS, Hollanda da RvA, Türkiye’de TÜRKAK vb kuruluşların asli amacı kendisine müracaat eden kuruluşları talep ettikleri kapsamda denetleyerek ilgili uluslararası standarta uygun olarak bu hizmeti verip vermediğini denetlemektedirler. Bu denetimlerin sonucunun uygun olması halinde söz konusu hizmeti veren şirketin uluslararası kurallara uygun olarak bu hizmeti verdiği tescillenmektedir.

        Akreditasyon, ulusal veya uluslar arası kuruluşlar tarafından; laboratuarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi-ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistem Belgelendirmesi Yapan Kuruluşların Akreditasyonu

        TS EN ISO 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar İçin Şartlar olup bu Standard ve ilgili standardlara olan uygunluk akreditasyon kurumunca denetlenmektedir.

Laboratuar Akreditasyonu

        Her türlü kalibrasyon, analiz ve test hizmeti verecek laboratuarların akreditasyonudur.

   -  İlgili doküman; TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının
Yeterliliği İçin Genel Şartlar

Muayene Kuruluşlarının Akreditasyonu

        Bir ürün veya hizmete ilişkin analiz ve deney sonuçlarını yorumlayarak belgelendiren kuruluşların akreditasyonudur.

   - İlgili doküman; TS EN 45004 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılması
İçin Genel Kriterler

Ürün Belgelendirmesi Yapan Kuruluşların Akreditasyonu

        Ürün belgelendirmesi yapan kuruluşların akreditasyonudur.

     - İlgili doküman; TS EN 45011 Ürün Belgelendirmesi Yapan Belgelendirme Kuruluşları İçin Genel Kriterler

Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşların Akreditasyonu

        Personel belgelendirmesi yapan kuruluşların akreditasyonudur.

     - İlgili döküman : TS EN 45013 Personel Belgelendirmesi Yapan Belgelendirme
Kuruluşları İçin Genel Kriterler

Hızlı Erişim

Akreditasyonlar & Yetkiler

Dokümanlara ulaşmak için tıklayınız

Online Başvur

Tüm başvurularınız için tıklayınız.

Sorgula & Randevu Al

Sertifika ve Rapor sorgulamaları için tıklayınız

Dokümanlar  & Formlar

Dokümanlara ulaşmak için tıklayınız

Kullanıcı Girişi

Tüm müşteri ve denetçi kullanıcı işlemleriniz için tıklayınız

Müşteri Anketleri

Müşteri anketlerimize ulaşmak için tıklayınız

Hizmetlerimiz