Test & Analiz Hizmetlerimiz

 

BSCI  -  İş Sosyal Uygunluk Girişimi 

 

BSCI - İş Sosyal Uygunluk Girişimi  2003  yılında Dış Ticaret Birliği (FTA) tarafından global tedarikçi zincirinde firmaların çalışma şartlarını iyileştirmek ve artan şeffaf iş talebini  karşılamak için kurulmuştur.

BSCI Tedarik Kuralları Uluslar arası  Çalışma Örgütü (ILO) , Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Üniversal Deklarasyonu, Çocuk Hakları ve kadınlara karşı her çeşit ayrımcılığın eliminasyonu konusunda Birleşmiş Milletler Konvansiyonu, UN Küresel İlkeler  ve Çokuluslu Şirketler için OECD Kılavuzu gibi insan haklarını koruyan en önemli uluslararası iş standartlarına dayanmaktadır.

Tedarikçi kuralları, her türlü ürün ile birlikte her boyuttaki firmalar için uygulanabilir.

 

 

 

.  B

 

Tanımlar
Müşterilerimiz
Bize Ulaşın