anasayfaic.html

1–AMAÇ:
Bu talimatın amacı; şirketimizin muayene hizmet süreçleri ile ilgili uygulamalarını açıklamaktır.
Artıbel, “Üçüncü taraf” hizmetler veren A tipi bir muayene kuruluşudur. Artıbel TÜRKAK’dan (Türk Akreditasyon Kurumu) A tipi muayene kuruluşu olarak akredite edilmiş olup, Akreditasyon numarası AB-0138-M’ dir.
Artıbel’ in akreditasyon kapsamlarını www.turkak.org.tr içerisinden bakabilirsiniz.
2-TANIMLAR:
Akreditasyon
Bir uygunluk değerlendirme kuruluşu ile ilgili olarak, belirli uygunluk değerlendirme işlerini yapmaya yeterli olduğunu resmi olarak ifade ederek gösteren üçüncü taraf doğruluk beyanı.
Muayene
Ürün tasarımının, ürünün, hizmetin, proses veya fabrikanın incelenmesi ve bunların belirli şartlara veya mesleki değerlendirmelere dayalı, genel kurallara uygunluklarının tayin edilmesi.
Müşteri
Ürün, proses ve hizmetin sunulmasından sorumlu olan ve kalite güvencesi uygulaması sağlayabilecek taraf.
Muayene Kuruluşu
Muayene hizmetini yapan kuruluş.
Muayene Teknik Uzmanı
Muayene kuruluşu tarafından atanmış gerekli yeterliliğe sahip muayene hizmeti süreçlerini yöneten ve gerçekleştiren kişi.
Muayene Uzmanı
Muayene Kuruluşu tarafından atanmış gerekli yeterliliğe sahip muayene hizmeti süreçlerini gerçekleştiren kişi
Muayene Raporu
Muayene işlemleri sonucunda düzenlenen rapor
3. UYGULAMA DETAYI:
Muayene hizmetlerinin süreçleri ile diğer konular aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır.
4. BAŞVURU
4.1. Muayene başvuruları, F-119 Muayene Teklif İstek Formunun kuruluş tarafından doldurulması ve şirketimize iletilmesi ile muayene süreci başlar.
4.2. Başvurular, www.artibel.com.tr adresinde Muayene Başvurusu bölümünde bulunan menü sayesinde veya ilgili formlar kullanılarak da yapılabilir.
4.3. Başvurunun dikkate alınabilmesi için başvuru dokümanlarının eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
5. BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
5.1. Yapılan tüm başvurular bağlı olduğu bölüm tarafından şirketimizin akredite olduğu standartlarda akreditasyon kuralları ve şirket prosedürlerine uygun olarak değerlendirilir. Başvuru ön değerlendirmesinde tespit edilen eksiklikler kuruluşa bildirilir. (örneğin; çalışan sayılarının belirtilmemesi, asansör durak sayısının belirtilmemesi, gıda işletmelerinde firma alanının (metrekare) belirtilmemesi gibi)

6. TEKLİF
6.1. Muayene hizmetleri için yapılan başvurunun değerlendirilmesi sonucunda muayene kuralları vb. hususları içeren F.120 Muayene Teklif Sözleşme Formu düzenlenerek kuruluşunuza iletilir. Kuruluşun başvurusu kapsamında verilen teklifin geçerliliği 3 aydır.
7. SÖZLEŞME
7.1. Muayene hizmetlerinde sözleşme onayı ile birlikte 3 ay içinde muayene hizmetinin gerçekleştirilememesi durumunda kuruluşun başvuru / sözleşmesi iptal edilir. Başvurusu düşen kuruluşun yeniden müracaatı, yeni müracaat olarak değerlendirilir, eski müracaat numaraları iptal edilerek yeni teklif numarası açılır.
8. MUAYENE PLANLAMA SÜREÇLERİ
8.1. Muayene hizmetleri planlanması sözleşme onayı sonrasında başlar. Muayene planlaması ilgili muayene uzmanı/uzmanlarının görevlendirilmesi (F-133) ve ilgili Muayene Bildirim Formlarının (F-121 / F-134) tarafınıza iletilmesi süreçleri ile devam eder. Muayenenin yapılabilmesi için ilgili Muayene Bildirim Formunda belirtilen muayene öncesi yapılması gereken faaliyetlerin kuruluşunuz tarafından tamamlanmış olması gerekmektedir.
9. MUAYENE EKİBİ SEÇİMİ
9.1. Muayene için ilgili sektörde atanmış muayene uzmanı/uzmanları seçimi ilgili Muayene Teknik Yöneticisi tarafından yapılır.
9.2. Muayene ekibine girecek olan muayene uzmanı;
9.2.1. Son 2 yıl içerisinde profesyonel çalışmış (tasarım, imalat, montaj, tedarikçi vs.) oldukları alanlar,
9.2.2. Arkadaşlık, dostluk ilişkisi bulunan alanlar ve benzeri ise yapılacak olan muayeneye atanmazlar.
10. MUAYENE SÜREÇLERİ
10.1. İlgili Muayene Bildirim Formundaki yapılacak işlemleri kabul etmenize müteakip belirtilen tarihte muayene kontrol listesindeki kriterlerin uygunluğu ilgili Muayene Uzmanı tarafından kontrol edilir.
10.2. Sahaya gelen muayene uzmanı muayene işlemlerine başlamadan önce muayene hizmetlerinin sağlıklı ve güvenlikli bir şekilde yürütülmesine yönelik durum tespiti amacı ile başvuru bilgilerinin kontrolü, çevresel ve operasyonel iş güvenliği tedbirleri ile muayene öncesi alınması gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı, muayeneye refakat edecek kişinin olup olmadığı, varsa anormal durumların tespiti vs. kontrollerini yapar. Muayene yapılmasına engel durumların olması durumunda ilgili muayene uzmanı tarafından ilgili muayene raporlarına kayıt edilerek karşılıklı imzalanır. Eksikliklerin giderilmesi sonrasında muayene işlemlerine geçilir.
10.3. Muayene işlemleri, ilgili kontrol listelerindeki kriterlerin uygunluğunun muayene uzmanı tarafından kontrol edilmesi, ilgili muayene raporunun hazırlanması ve muayene kararının verilmesi süreçlerinden oluşur.
10.4. Yapılan muayene işlemi sonrasında muayene edilen ekipman ile ilgili herhangi bir şikayet, kaza vb. durumların vuku bulması durumunda atılması gereken adımlar ilgili Muayene Teknik Yöneticisi tarafından belirlenir. Belirlenen durum ve yapılacak işlemler bir yazı ile tarafınıza bildirilir.
10.5. Muayene Raporunun İptal Nedenleri;
10.5.1. Raporun yanıltıcı ve haksız kullanımı,
10.5.2. Müşterinin rapor ile varsa ekleri üzerinde tahrifat yapması,
10.5.3. Artıbel tarafından verilen muayene raporunun geçerlilik süresi içinde, ekipmanın bakım ve kullanımının üreticisinin tavsiyelerine göre yapılmaması ve herhangi bir hasara uğraması
10.5.4. Muayene işlemi sonucunda, ekipmanın uygunluğunu tamamen yitirdiğinin tespit edilmesi,
10.5.5. Ekipmanın işlevini kaybetmesi,
10.5.6. Sözleşme kapsamındaki ücretlerin ödenmemesi,
10.6. Rapor iptal edildiğinde bu müşterinin adı Muayene Hizmeti Verilen Müşteri Listesinden çıkarılır.

Hızlı Erişim

Akreditasyonlar & Yetkiler

Dokümanlara ulaşmak için tıklayınız

Online Başvur

Tüm başvurularınız için tıklayınız.

Sorgula & Randevu Al

Sertifika ve Rapor sorgulamaları için tıklayınız

Dokümanlar  & Formlar

Dokümanlara ulaşmak için tıklayınız

Kullanıcı Girişi

Tüm müşteri ve denetçi kullanıcı işlemleriniz için tıklayınız

Müşteri Anketleri

Müşteri anketlerimize ulaşmak için tıklayınız

Hizmetlerimiz